Diese Seiten sehen ansprechender aus mit einem modernen Browser, der die aktuellen Standards unterstützt. Der Inhalt ist jedoch für alle Browser zugänglich.
[Navigation überspringen]

 

Deutsch Polnisch Russisch Ukrainisch      

Przewodnik do badań genealogicznych na wołyniu

Polska wersja

Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje tej strony domowej w języku polskim jako plik w formacie PDF. Tłumaczenie Aleksandra Szwajor dzięki wsparciu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Dla zobaczenia tego dokumentu potrzebny jest Państwu bezpłatny program Acrobat Reader firmy Adobe.

Przy pomocy tego przewodnika chcemy pomóc wszystkim genealogom szukającym swych przodków na Wołyniu. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące treści tego przewodnika, proszę zwrócić się za pośrednictwem e-mail do mail at wolhynien.de. Możecie Państwo pisać po angielsku, francusku, niemiecku albo po rosyjsku.

Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien und Galizien 
Diese Übersetzung wurde gefördert aus dem Etat der
Bundesregierung für Kultur und Medien durch das Kulturreferat
für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien und Galizien.

 

Inne jezyki